Kategoriarkiv: Nyheder

Hovedledningsudskiftning i sidste fase – der kan forventes udfald i vandforsyning !

Den tidligere omtalte udskiftning af hovedforsyningsledning fra krydset ved gl. stationsvej, ad Hyllested bygade op til Stokbækvej er nu kommet til den sidste del af arbejdet.

Det betyder at der i indeværende uge, onsdag 3. juli 2024 eller torsdag 4. juli 2024, kommer til at ske udfald af vandforsyning, da de nye ledninger nu skal kobles på det eksisterende ledningsnet.

Alle der skal kobles på de nye ledninger vil med sikkerhed blive berørt, Det drejer sig om Hyllested Bygade 1, 3, 7, 9, 8 (forsamlingshuset), 8B og Kirkens toiletter.

Derudover kan også resten af Hyllested bygade og hele Gl. Stationsvej blive ramt, da det måske kan blive nødvendigt at inddrage stophanerne ved krydset Gl. Stationsvej Hyllested Bygade i tilslutningsarbejdet. Der er også en mulighed for at forbrugere på Stormosevej og Stokbækvej kan blive ramt.

Det kan ikke på forhånd afgøres hvor længe udfaldet varer. Det anbefales derfor at man fylder vandflasker m.m. til at kunne klare en dags forbrug af vand.

Fra vandværket beklager vi på forhånd de gener det kommer til at medføre, men som skrevet tidligere, og meddelt på generalforsamlingen i år, så er det et forbedret ledningsnet vi får ud af operationen.

Fortsat god sommer.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Udskiftning af central hovedledning påbegyndes 17. juni

Mandag 17. juni påbegynder Hyllested Vandværk udskiftning af ca. 210 m. vandledning fra krydset Gl. Stationsvej /Hyllested bygade og mod vest af bygaden op til krydset til Stokbækvej.

Det er den planlagte udskiftning der blev oplyst om på generalforsamlingen d. 20. marts i år, som nu er endeligt vedtaget, og bestilt.

Arbejdet skal ende ud med at vi får en korrekt dimensioneret hovedforsyningsledning på det pågældende stykke. Nogle af dimensionerne i de nuværende ledninger er diametermæssigt for små i forhold til det fortsættende ledningsnet ud af byen.

Specielt når vi i vandværket bruger nødforsyningen fra Gravlev vandværk, har de uens og nogle steder små dimensioner, betydet at de ydre dele af byen har oplevet et uforholdsmæssigt lavt tryk.

Arbejdet forventes at stå på i ca. tre uger, og vil betyde at der i perioder omkring gravearbejdet kan opleves trafikale gener, samt at forbrugere der er koblet på ledningen vil opleve udfald af vandforsyning. Vi vil fra vandværkets side bestræbe os på at informere de berørte forbrugere, når behovet opstår for at lukke kortvarigt for vandet.

På billedet nedenfor ses det berørte område.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Generalforsamling 2024 holdes i marts måned

Til Hyllested Vandværks medlemmer og interreserede.

Reserver allerede nu datoen d. 20. marts. 

Onsdag d. 20. marts. holder vi generalforsamling. Først med spisning fra kl. 18:30, og derefter selve generalforsamlingen fra kl. 19:30. Alle har adgang, og hvert medlem har én stemme per ejendom, vedkommende ejer. 

Det hele foregår i Hyllested forsamlingshus.

Generalforsamlingen er vandværkets højeste myndighed, og det er her vi bestemmer os for retningslinjerne for det kommende vandværks år, med udgangspunkt i bestyrelsens nuværende arbejde.

Som sidste år, vil bestyrelsen aflægge beretning for det forgangne år, og fortælle om de linjer som tegner sig for det kommende år. Der vil igen i år blive gennemgået vandanalyser, regnskab, budget og vedtaget nyt takstblad.

I år vil vi fortælle om vores arbejde med etablering af en ny boring. Det er en historie der har udviklet sig overraskende siden sidste generalforsamling. Dertil kommer tiltrængte udvidelser og tilpasninger på vandværket. Planer for en nødvendig tilpasning af ledningsnettet omkring forsamlingshuset, ligesom vi arbejder på at få skabt mulighed for at etablere en nødgenerator.

Med andre ord bliver dette års generalforsamling et af de mere indholdsrige.

Mød derfor gerne op og vær med til at sikre en fortsat solid lokal opbakning til vores nu 90 årige vandværk. 

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværks bestyrelse

Generalforsamling 2023 blev afholdt 23. marts

Torsdag d. 23. marts holdt vandværket sin ordinære årlige generalforsamling, i år blev det afholdt i Pyramiden i Rosmus Skoles indskolingsbygning.

Spisning kl. 18:30.

Vandværket var vært ved lidt at spise og drikke inden generalforsamlingen fra 18:30 til 19:30.

Generalforsamling kl. 19:30

Selve generalforsamlingen foregik fra kl. 19:30. Dagsorden var udsendt i følge vedtægterne.

Regnskab, budget og takstblad blev godkendt, og bestyrelsens beretning ligeledes. Der vil komme referat på denne side. Dokumenterne der findes her, indgik i årets generalforsamling.

Nedenfor findes dagsorden, alle dokumenter, beretning og referat.

Åbent vandværk Søndag 28 august kl. 14-16

Som vi før Corona epidemien havde for vane at afholde hvert andet år, vil vi igen åbne op for at man kan besøge byens vandværk.

Vi slår hegnsporten op på Stenledvej 4A i Hyllested by, den 28. august fra kl. 14 til kl. 16.

For de besøgende vil vi byde på lidt at drikke og lidt sødt til kaffen, samt en del vandværkssnak.

For interesserede kan vi også vise rundt i den normalt lukkede bygning, hvor vores vand bliver hentet ind og efterbehandlet. I forbindelse med fremvisningen, kan man spørge ind til vores nuværende situation på vandanalyser og meget andet.

Vi håber på at så mange fra byen som muligt vil komme forbi.

Vi ses <:o))

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværks bestyrelse

Generalforsamling 2022 afholdt 23. marts

For første gang i 2 år blev det endeligt muligt at afholde generalforsamlingen rettidigt:

Hyllested vandværk har afholdt generalforsamling d. 23. marts i Hyllested forsamlingshus.

Fokus for generalforsamlingen

Generalforsamlingen fokuserede primært på forsynings sikkerhed. Bestyrelsen løftede bl.a. sløret for planer om at udvide med en ekstra indvindingsplads, samt det nuværende fokus for at tilføre større lagerkapacitet på vandværket.

Der blev også informeret om aktiviteterne i 2021, omkring vandværkets udpegede Boringsnære Beskyttelses område (BNBO), og om hvordan vandværket forventer fremtiden udvikler sig i forhold til vandværkets nuværende indvindingsområde.

Spisning i år før generalforsamlingen

Som noget nyt var der i år spisning før generalforsamlingen. Hvilket viste sig som en succes, som vandværket forventer at gentage til næste års generalforsamling.

Selve generalforsamlingen blev afholdt kl. 19:30 i Hyllested forsamlingshus.

Nedenfor kan man finde dokumenter der indgik som en del af generalforsamlingen.

Vi takker for en indholdsrig aften.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Links:

Invitation omdelt til vandværkets leveringsadresser

Brev om planer om ny indvindingsboring

Regnskab 2021 og Budget 2022 – udkast

Referat

Ledningsbrud konstateret på Hulgaden, Søndag aften 24 oktober 2021

Der blev Søndag aften, 24 oktober 2021, konstateret ledningsbrud på Hyllested vandværks ledningsnet på Hulgaden, på vej op af bakken.

Skaden blev udbedret i løbet af mandag & tirsdag, 25-26. oktober.

Der var tale om en (meget) gammel graveskade fra et tidligere gravearbejde, som havde åbnet sig op.

Udbedringsarbejdet, resulterede samtidigt i at forbindelsen til skovkirkegården, blev omlagt så den nu får vand fra en anden, og større, ledning, der kommer til hulgaden fra grusstien, fra Hyllested.

Opgradering af Hyllested Vandværk. Nødforsyning kommer i brug. (Tirsdag d. 9. juni)

Hyllested Vandværk vil tirsdag d. 9. juni blive lukket ned, grundet ombygning. Arbejdet forventes at stå på hele dagen.

Hyllested vandværks ledningsnet og fprbrugere vil under ombygningen blive forsynet af Gravlev vandværk, via vores fælles nødledning.

Vandværket har fået oplyst, at der i forbindelse med arbejdet, til tider vil blive udledt vand fra Hyllested vandværks bygning. Det kan betyde, at der kan ses vand løbe ned ad Stenledvej i løbet af tirsdagen.