Kategoriarkiv: Nyheder

Generalforsamling 2022 afholdes 23. marts

Så er det for første gang i 2 år muligt at afholde generalforsamlingen rettidigt !

Hyllested vandværk indkalder derfor til generalforsamling d. 23. marts i Hyllested forsamlingshus.

Fokus for generalforsamlingen

I år vil vi primært fokusere på fremtidens forsynings sikkerhed, og bestyrelsen vil løfte sløret for planer om at udvide med en ekstra indvindingsplads.

Vi vil også komme ind på aktiviteterne omkring vores officielt udpegede Boringsnære Beskyttelses område (BNBO), og om hvordan vi ser fremtiden udvikle sig i forhold til vores nuværende indvindingsområde.

Slutteligt vil vi fortælle om den kommende indsatsplan som Syddjurs Kommune har udstukket, primært i forhold til vores eget nærområde.

Spisning i år før generalforsamlingen

Som noget nyt har vi i år forsøgt os med spisning før generalforsamlingen.

Selve generalforsamlingen afholdes 19:30 som normalt, men spisning foregår fra 18:30. Det hele foregår i Hyllested forsamlingshus.

Vi har søndag 20 marts, lukket for tilmelding til spisning.

Vi håber stadigt at så mange som muligt vil kunne deltage på årets vigtigste møde for vandværkets medlemmer.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Links:

Invitation omdelt til vandværkets leveringsadresser

Brev om planer om ny indvindingsboring

Regnskab 2021 og Budget 2022 – udkast

Ledningsbrud konstateret på Hulgaden, Søndag aften 24 oktober

Der er Søndag aften, 24 oktober, konstateret ledningsbrud på Hyllested vandværks ledningsnet på Hulgaden, på vej op af bakken.

Der vil blive arbejdet på at få udbedret skaden i løbet af mandagen (25. oktober).

Foreløbigt er der ikke lukket for vandet i området, og det er kun Skovkirkegården der er påvirket af bruddet. Det vil være nødvendig i forbindelse med reperation af ledningen at lukke for forsyningen i en del af Hyllested vandværks område.

Ny opdatering sendes ud så snart vi ved hvordan reperationen kommer til at foregå.


Høringssvar sendt til kommunen

I forbindelse med høring om en ansøgning af ny boring til markvanding, med en placering i indvindingsoplandet for Hyllested Vandværks boring, har bestyrelsen tirsdag 23. februar sendt høringssvar til Syddjurs Kommune.

Høringen kan læses om her:

https://www.syddjurs.dk/hoeringer/stormosevej-8-ebeltoft-ansoegning-om-markvandingsboring

Sagens samlede akter kan findes her:

https://www.syddjurs.dk/sag/21/4995

Selve Hyllested vandværks høringssvar kan læses her:

Link til høringssvar som PDF dokument

Opgradering af Hyllested Vandværk. Nødforsyning kommer i brug. (Tirsdag d. 9. juni)

Hyllested Vandværk vil tirsdag d. 9. juni blive lukket ned, grundet ombygning. Arbejdet forventes at stå på hele dagen.

Hyllested vandværks ledningsnet og fprbrugere vil under ombygningen blive forsynet af Gravlev vandværk, via vores fælles nødledning.

Vandværket har fået oplyst, at der i forbindelse med arbejdet, til tider vil blive udledt vand fra Hyllested vandværks bygning. Det kan betyde, at der kan ses vand løbe ned ad Stenledvej i løbet af tirsdagen.

Råvandsstation

Hyllested vandværk får nu indfriet et længe næret ønske om at få hævet boringens udgang fra 1,5 m under jordniveau til jordniveau, samt opsætning og installation af en “softstarter” som skal forhindre de voldsomme tryk der kommer på anlægget når vandpumpen i dag startes med fuld kraft hvert 2. minut.

Læs videre Råvandsstation

Informations brev juni 2012

Tilstandsrapporten som vi havde fået lavet lige inden generalforsamlingen i februar anbefalede udskiftning af toppen af boringen på grund af utætheder. Firmaet Højfeldt A/S har for nogle uger siden sat en ny top på og samtidig blev pumpen kontrolleret til at være i god stand. Nogle tæringer på rør, der går til filtrene blev lavet og de og hydroforen, dvs. den tank som opbevarer vandet under tryk før det sendes ud til forbrugerne, fik service.  Læs videre Informations brev juni 2012