Vandmålere

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

det er vandværket der ejer vandmålerne, og vandværket har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Ved indendørs installationer skal man være opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Brugervejledninger til eksisterende vandmålere

Link til brugervejledning til MultiCal21 (installeret i Maj 2018): 

https://www.hyllested-vandvaerk.dk/files/PDFFiles/Maalere/KamstrupMultical21maaler.pdf

https://www.hyllested-vandvaerk.dk/files/PDFFiles/Maalere/MultiCal21Manual.pdf