Udskiftning af central hovedledning påbegyndes 17. juni

Mandag 17. juni påbegynder Hyllested Vandværk udskiftning af ca. 210 m. vandledning fra krydset Gl. Stationsvej /Hyllested bygade og mod vest af bygaden op til krydset til Stokbækvej.

Det er den planlagte udskiftning der blev oplyst om på generalforsamlingen d. 20. marts i år, som nu er endeligt vedtaget, og bestilt.

Arbejdet skal ende ud med at vi får en korrekt dimensioneret hovedforsyningsledning på det pågældende stykke. Nogle af dimensionerne i de nuværende ledninger er diametermæssigt for små i forhold til det fortsættende ledningsnet ud af byen.

Specielt når vi i vandværket bruger nødforsyningen fra Gravlev vandværk, har de uens og nogle steder små dimensioner, betydet at de ydre dele af byen har oplevet et uforholdsmæssigt lavt tryk.

Arbejdet forventes at stå på i ca. tre uger, og vil betyde at der i perioder omkring gravearbejdet kan opleves trafikale gener, samt at forbrugere der er koblet på ledningen vil opleve udfald af vandforsyning. Vi vil fra vandværkets side bestræbe os på at informere de berørte forbrugere, når behovet opstår for at lukke kortvarigt for vandet.

På billedet nedenfor ses det berørte område.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk