Beredskabsplan

Beredskabsplan for Hyllested vandværk

Beredskabsplanen består af :

Alarmeringslister

  • Alarmeringsliste – Intern (bestyrelse, leverandører m.m.)
  • Alarmeringsliste – Ekstern (offentlige myndigheder, medier m.m.)

Handlingsplaner for forskellige tænkelige hændelser

1. Kort om beredskabsplaner
2. Generel handling i beredskabssituationer
3. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads
4. Handlingsplan ved forurening af forsyningens anlæg
5. Handlingsplan ved lækager på ledningsnet
6. Handlingsplan ved klordesinficering
7. Handlingsplan ved brand og eksplosion
8. Handlingsplan ved strømudfald
9. Trusler om sabotage

.Skema til afrapportering af handlingsforløb:
– blanket, der kan printes ud og bruges under håndtering af den konkrete hændelse – Hent her

Klik her for at læse beredskabsloven