Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster en m3 vand?
Svar: 2017: 6 kr til vandværket + 6,25 kr grøn afgift excl. moms. Ialt kr. 15,31 inkl. moms, per m3 vand.

Årlig afgift pr. installation er 900,- kr. excl. moms, 1.125,- kr. inkl. moms

Hertil kommer spildevandsafledning til Syddjurs Spildevand på ialt 47,92 kr. inkl. moms per m3 vand.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: 17-17,2 dH

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja

Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Ja, men tænk på pris og miljø

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja – se vandkvalitet

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Vandværket, formanden eller kasseren eller anden i bestyrelsen – se kontaktinfo her

Hvor er min stophane placeret?
Svar: Normalt ved indkørsel i nærheden af skel.

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja, målerne kontrolleres og udskiftes som loven foreskriver.

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: ja, absolut.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Til vores kasserer.

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Mail, post eller tlf.

Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?
Svar: At alle forbrugerne ejer vandværket i fælleskab.