Kategoriarkiv: Ledningsnettet

Hovedledningsudskiftning i sidste fase – der kan forventes udfald i vandforsyning !

Den tidligere omtalte udskiftning af hovedforsyningsledning fra krydset ved gl. stationsvej, ad Hyllested bygade op til Stokbækvej er nu kommet til den sidste del af arbejdet.

Det betyder at der i indeværende uge, onsdag 3. juli 2024 eller torsdag 4. juli 2024, kommer til at ske udfald af vandforsyning, da de nye ledninger nu skal kobles på det eksisterende ledningsnet.

Alle der skal kobles på de nye ledninger vil med sikkerhed blive berørt, Det drejer sig om Hyllested Bygade 1, 3, 7, 9, 8 (forsamlingshuset), 8B og Kirkens toiletter.

Derudover kan også resten af Hyllested bygade og hele Gl. Stationsvej blive ramt, da det måske kan blive nødvendigt at inddrage stophanerne ved krydset Gl. Stationsvej Hyllested Bygade i tilslutningsarbejdet. Der er også en mulighed for at forbrugere på Stormosevej og Stokbækvej kan blive ramt.

Det kan ikke på forhånd afgøres hvor længe udfaldet varer. Det anbefales derfor at man fylder vandflasker m.m. til at kunne klare en dags forbrug af vand.

Fra vandværket beklager vi på forhånd de gener det kommer til at medføre, men som skrevet tidligere, og meddelt på generalforsamlingen i år, så er det et forbedret ledningsnet vi får ud af operationen.

Fortsat god sommer.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Udskiftning af central hovedledning påbegyndes 17. juni

Mandag 17. juni påbegynder Hyllested Vandværk udskiftning af ca. 210 m. vandledning fra krydset Gl. Stationsvej /Hyllested bygade og mod vest af bygaden op til krydset til Stokbækvej.

Det er den planlagte udskiftning der blev oplyst om på generalforsamlingen d. 20. marts i år, som nu er endeligt vedtaget, og bestilt.

Arbejdet skal ende ud med at vi får en korrekt dimensioneret hovedforsyningsledning på det pågældende stykke. Nogle af dimensionerne i de nuværende ledninger er diametermæssigt for små i forhold til det fortsættende ledningsnet ud af byen.

Specielt når vi i vandværket bruger nødforsyningen fra Gravlev vandværk, har de uens og nogle steder små dimensioner, betydet at de ydre dele af byen har oplevet et uforholdsmæssigt lavt tryk.

Arbejdet forventes at stå på i ca. tre uger, og vil betyde at der i perioder omkring gravearbejdet kan opleves trafikale gener, samt at forbrugere der er koblet på ledningen vil opleve udfald af vandforsyning. Vi vil fra vandværkets side bestræbe os på at informere de berørte forbrugere, når behovet opstår for at lukke kortvarigt for vandet.

På billedet nedenfor ses det berørte område.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Stik til nødgenerator skal installeres på vandværket tirsdag 26. marts

Kære forbrugere

Tirsdag d. 26 marts slukker vi for strømmen på vandværket, da vi skal have installeret et nødsstrøms indtag på vores el tavle.

Vores el-installatør forventer at det vil tage 2-3 timer at foretage selve installationen.

I den periode vil vi benytte os af nødforsyningen fra Gravlev vandværk.

Derfor kan der tirsdag 26. marts opleves lavere tryk end normalt i en tre timers periode.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Ledningsbrud konstateret på Hulgaden, Søndag aften 24 oktober 2021

Der blev Søndag aften, 24 oktober 2021, konstateret ledningsbrud på Hyllested vandværks ledningsnet på Hulgaden, på vej op af bakken.

Skaden blev udbedret i løbet af mandag & tirsdag, 25-26. oktober.

Der var tale om en (meget) gammel graveskade fra et tidligere gravearbejde, som havde åbnet sig op.

Udbedringsarbejdet, resulterede samtidigt i at forbindelsen til skovkirkegården, blev omlagt så den nu får vand fra en anden, og større, ledning, der kommer til hulgaden fra grusstien, fra Hyllested.

Udskiftning af stophaner 15. december 2020

Som opfølgning på sidste uges ledningsarbejde, der afslørede et problem med en af vore stophaner, har det været nødvendigt at komme på banen (vejen) igen.

Vandforsyning til Hyllested bygade, Gl. Stationsvej har derfor været berørt over længere tid i dag. Kirkevænget, Hulgaden og Brøndhøj har også oplevet udfald, dog i en kortere periode.

Der var igen normal drift, kl. 16:10.

Det kan være en god ide at skylle sine rør igennem ved at lade vandet løbe lidt længere end normalt, og evt. afmontere filtre i vandhaner for at fjerne rust, kalk m.v.

Med venlig hilsen

Vandværket

Lednings arbejde planlagt onsdag 9 december 2020 kl. 12:30


Opdatering kl. 13:45:
Det har været nødvendigt at udvide området til også at omfatte fra Hyllested Bygade 1 og hen til Stenledvej, samt hele Gl. Stationsvej. Her er der for nuværende udfald i forsyningen. Reperationen forventes at stå på, frem til 14:30, måske 15:00.

————

Onsdag d. 9. december, 2020, foretages der arbejde på Hyllested Vandværks ledningsnet.

Arbejdet er planlagt til at starte kl. 12:30.

I den forbindelse er det nødvendigt at lukke for forsyningen i en del af Hyllested Vandværks ledningsnet.

Der kan således være udfald af vandforsyning på onsdag 9. december fra 12:30, på følgende adresser:

Hyllested Bygade 1, 2, 3, 4, 8, 8B, 9 & 12A (Området blev udvidet kl. 13:00, se ovenfor).

/Hyllested Vandværk.

Ledningsbrud fra mandag 18 november udbedret

Der blev opdaget et ledningsbrud under Kirkevænget, i Hyllested by. Bruddet var opstået under vejen på strækningen mellem husnummer 23 til 27.

Vandværket blev informeret om bruddet mandag formiddag 18. november, og der blev efterfølgende taget kontakt til Entreprenør og VVS.

Kirkevænget blev derfor afspærret tirsdag 19. november i tidsrummet kl. 08:00 til kl. 13:00 grundet arbejdet med ledningsbruddet. Fra kl. 09:45 til ca. kl. 10:00 var der lukket for vandet i området omkring bruddet, mens den beskadigede del af ledningen blev skiftet. Nogle forbrugere kan i den sammenhæng have oplevet fald i deres vandtryk, eller helt have manglet vand.

Efterfølgende blev hullet lukket til, og Hyllested vandværk vendte tilbage til normal driftssituation.

VARSLING for 4. november 2019 formiddag

MULIGHED FOR KORTVARIGE UDFALD AF VANDFORSYNING, 4 NOVEMBER 2019 FORMIDDAG.

Fra vandværkets ledningsnet ansvarlige, er der kommet følgende meddelelse:

” Mandag den 4/11 formiddag kan der være trykfald fra vandværk medens vi afsøger tre afgangs ventiler på den gamle vandværks grund. Det foregår i tidsrummet 10-12. Det er meget korte trykfald. Vi skal ikke ind i vandværks bygning, har ass. af entrepenør (red.), og lånt tre manometre af VVS (red.). Vi arbejder udelukkende med de tre stophaner. “

Med andre ord kan der mandag optræde kortvarige udfald hos nogle af byens forbrugere, men det forventes ikke at være længerevarende.

Ledningsbrud 27 Februar

Der er 27. Februar om aftenen, konstateret ledningsbrud ud for Hyllested Bygade 12.

Udbedring af bruddet er sket i løbet af torsdag og fredag (28. Februar og 1. marts). Der opstod lokalt omkring hyllested bygade 12, mindre forstyrrelser i vandforsyningen.

Ledningsbrud 9 februar

Der blev i weekenden konstateret ledningsbrud, lørdag eftermiddag, ud for Gammel stationsvej 1. Mandag 11 februar er bruddet blevet udbedret.

Der har i den forbindelse været en kort afbrydelse af vandforsyningen i området, i knapt et kvarters tid.