Fælles regulativ

I Syddjurs kommune har man lavet et fælles regulativ som Hyllested Vandværk har tiltrådt.

Fælles regulativets udforming kan ses via dette link