Kategoriarkiv: Generelt

Generalforsamling 2021

På grund af COVID-19 restriktionerne blev Hyllested Vandværks generalforsamling for 2021, udskudt fra oprindeligt at skulle have været afholdt i Marts måned i år.

I første omgang var 5. maj 2021 sat af som mulig dato for afholdelsen, men da vedtægterne kræver indkaldelse udsendt mindst tre uger før afholdelse er den dato pr. 14 april også blevet udskudt.

Men med genåbningsplanen indgået 15 april, og med den seneste udmelding pr 4. maj, er der nu mulighed for at indkalde og afholde generalforsamlingen.

Følg med her på siden, hvor vi vil skrive nærmere om dato og indhold for generalforsamlingen 2021.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk.

Høringssvar sendt til kommunen

I forbindelse med høring om en ansøgning af ny boring til markvanding, med en placering i indvindingsoplandet for Hyllested Vandværks boring, har bestyrelsen tirsdag 23. februar sendt høringssvar til Syddjurs Kommune.

Høringen kan læses om her:

https://www.syddjurs.dk/hoeringer/stormosevej-8-ebeltoft-ansoegning-om-markvandingsboring

Sagens samlede akter kan findes her:

https://www.syddjurs.dk/sag/21/4995

Selve Hyllested vandværks høringssvar kan læses her:

Link til høringssvar som PDF dokument

Udskiftning af stophaner 15. december 2020

Som opfølgning på sidste uges ledningsarbejde, der afslørede et problem med en af vore stophaner, har det været nødvendigt at komme på banen (vejen) igen.

Vandforsyning til Hyllested bygade, Gl. Stationsvej har derfor været berørt over længere tid i dag. Kirkevænget, Hulgaden og Brøndhøj har også oplevet udfald, dog i en kortere periode.

Der var igen normal drift, kl. 16:10.

Det kan være en god ide at skylle sine rør igennem ved at lade vandet løbe lidt længere end normalt, og evt. afmontere filtre i vandhaner for at fjerne rust, kalk m.v.

Med venlig hilsen

Vandværket

Lednings arbejde planlagt onsdag 9 december 2020 kl. 12:30


Opdatering kl. 13:45:
Det har været nødvendigt at udvide området til også at omfatte fra Hyllested Bygade 1 og hen til Stenledvej, samt hele Gl. Stationsvej. Her er der for nuværende udfald i forsyningen. Reperationen forventes at stå på, frem til 14:30, måske 15:00.

————

Onsdag d. 9. december, 2020, foretages der arbejde på Hyllested Vandværks ledningsnet.

Arbejdet er planlagt til at starte kl. 12:30.

I den forbindelse er det nødvendigt at lukke for forsyningen i en del af Hyllested Vandværks ledningsnet.

Der kan således være udfald af vandforsyning på onsdag 9. december fra 12:30, på følgende adresser:

Hyllested Bygade 1, 2, 3, 4, 8, 8B, 9 & 12A (Området blev udvidet kl. 13:00, se ovenfor).

/Hyllested Vandværk.

Opgradering af Hyllested Vandværk. Nødforsyning kommer i brug. (Tirsdag d. 9. juni)

Hyllested Vandværk vil tirsdag d. 9. juni blive lukket ned, grundet ombygning. Arbejdet forventes at stå på hele dagen.

Hyllested vandværks ledningsnet og fprbrugere vil under ombygningen blive forsynet af Gravlev vandværk, via vores fælles nødledning.

Vandværket har fået oplyst, at der i forbindelse med arbejdet, til tider vil blive udledt vand fra Hyllested vandværks bygning. Det kan betyde, at der kan ses vand løbe ned ad Stenledvej i løbet af tirsdagen.

Vandbehandling

Hyllested vandværk består af en enkelt boring (DGU Nr. 81.111) og et vandbehandlingsanlæg der er tryk-baseret.

Vandet indføres fra Råvandsstationen via to filtre, som foretager filtrering af primært okker (Jernholdige forbindelser) og samtidigt tilfører råvandet tilstrækkeligt med ilt.

Efter filtreringen overføres vandet til en tryksat “Hydrofor” der indeholder det rene vand som herefter sendes til forbrugerne.

Vandværket er enkelt og nemt at vedligeholde. Det skal dog bemærkes at brug af et trykbaseret anlæg betyder at en del af den ilt der tilføres vandet ikke er fuldt ud optaget, og dermed fremstår vandet hos forbrugeren som “mælkehvidt” ved aftapning, hvilket dog fortager sig efter kort tid da den overskydende ilt helt naturligt vil forsvinde ud af vandet og efterlade vandet klart.

Ved at klikke på dette link, kan man se et teknisk diagram over vandbehandlingen på Hyllesteds vandværk.

Åbent vandværk 25. august

Til alle der er interreserede i at se vores vandværk i Hyllested by, inviterer vi til åbent vandværk d. 25. August 2019.

Vi holder åbent fra klokken 14:00 til 16:00 på Stenledvej 4A, og giver en guidet tur efter behov.

Der vil blive serveret kaffe og vandkringle :o), og til de små vil vi have sodavand eller saftevand klar.

Vi håber så mange af vores tilsluttede forbrugere m.fl., vil komme og se det vandværk vi har fornøjelsen af at benytte i dagligdagen.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk.