Invitation til generalforsamling 2024

Der er udsendt invitation per brev til Hyllested vandværk forbrugeres postkasser, lørdag d. 24. februar.

Invitationen kan også findes nedenfor sammen med vandanalyser og regnskabet&budget der var med i konvolutten.

Selve generalforsamlingen foregår 20. marts 2023 kl. 19:30 i forsamlingshuset.

Husk der er tilmelding til spisning kl. 18:30, ved at sende mail til gf2024@hyllested-vandvaerk.dk eller ved direkte henvendelse.

OBS: For at vi kan nå at bestille smørrebrødende i tide, er det en god ide at melde retur om spisning inden på mandag d. 18. marts

Vi håber at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværks bestyrelse.