Alle indlæg af admin

Generalforsamling 2022 afholdes 23. marts

Så er det for første gang i 2 år muligt at afholde generalforsamlingen rettidigt !

Hyllested vandværk indkalder derfor til generalforsamling d. 23. marts i Hyllested forsamlingshus.

Fokus for generalforsamlingen

I år vil vi primært fokusere på fremtidens forsynings sikkerhed, og bestyrelsen vil løfte sløret for planer om at udvide med en ekstra indvindingsplads.

Vi vil også komme ind på aktiviteterne omkring vores officielt udpegede Boringsnære Beskyttelses område (BNBO), og om hvordan vi ser fremtiden udvikle sig i forhold til vores nuværende indvindingsområde.

Slutteligt vil vi fortælle om den kommende indsatsplan som Syddjurs Kommune har udstukket, primært i forhold til vores eget nærområde.

Spisning i år før generalforsamlingen

Som noget nyt har vi i år forsøgt os med spisning før generalforsamlingen.

Selve generalforsamlingen afholdes 19:30 som normalt, men spisning foregår fra 18:30. Det hele foregår i Hyllested forsamlingshus.

Vi har søndag 20 marts, lukket for tilmelding til spisning.

Vi håber stadigt at så mange som muligt vil kunne deltage på årets vigtigste møde for vandværkets medlemmer.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Links:

Invitation omdelt til vandværkets leveringsadresser

Brev om planer om ny indvindingsboring

Regnskab 2021 og Budget 2022 – udkast

Ledningsbrud konstateret på Hulgaden, Søndag aften 24 oktober

Der er Søndag aften, 24 oktober, konstateret ledningsbrud på Hyllested vandværks ledningsnet på Hulgaden, på vej op af bakken.

Der vil blive arbejdet på at få udbedret skaden i løbet af mandagen (25. oktober).

Foreløbigt er der ikke lukket for vandet i området, og det er kun Skovkirkegården der er påvirket af bruddet. Det vil være nødvendig i forbindelse med reperation af ledningen at lukke for forsyningen i en del af Hyllested vandværks område.

Ny opdatering sendes ud så snart vi ved hvordan reperationen kommer til at foregå.


Stor analyse, foretaget af Hyllested vandværks vand

Til Hyllested

Vi har den 30 juni fået foretaget en meget stor vandanalyse af vores vand, 110 stoffer er testet.

Prøverne er taget både på vandværket og på ledningsnettet, dvs hos en beboer. 

Analysen viste at vores vand er rigtig godt. Der er ingen af de testede stoffer inc.pesticider der overskrider grænseværdierne.

Alle vandanalyserne kan ses fra Hyllested Vandværks hjemmeside, hvor vi linker til www.mitdrikkevand.dk: https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=13052&sID=13052&maintype=consumer&type=0 

Der kan sommetider gå en del tid førend resultatet er lagt i mitdrikkevand.dk, men man kan også slå analyseresultatet direkte op i “geus.jupiter” databasen, der indeholder rigtigt mange andre oplysninger om boringer i Danmark:

https://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=77920&proeveid=1926369

Mange hilsener fra Vandanalyser, Hyllested Vandværk

Høringssvar sendt til kommunen

I forbindelse med høring om en ansøgning af ny boring til markvanding, med en placering i indvindingsoplandet for Hyllested Vandværks boring, har bestyrelsen tirsdag 23. februar sendt høringssvar til Syddjurs Kommune.

Høringen kan læses om her:

https://www.syddjurs.dk/hoeringer/stormosevej-8-ebeltoft-ansoegning-om-markvandingsboring

Sagens samlede akter kan findes her:

https://www.syddjurs.dk/sag/21/4995

Selve Hyllested vandværks høringssvar kan læses her:

Link til høringssvar som PDF dokument

Udskiftning af stophaner 15. december 2020

Som opfølgning på sidste uges ledningsarbejde, der afslørede et problem med en af vore stophaner, har det været nødvendigt at komme på banen (vejen) igen.

Vandforsyning til Hyllested bygade, Gl. Stationsvej har derfor været berørt over længere tid i dag. Kirkevænget, Hulgaden og Brøndhøj har også oplevet udfald, dog i en kortere periode.

Der var igen normal drift, kl. 16:10.

Det kan være en god ide at skylle sine rør igennem ved at lade vandet løbe lidt længere end normalt, og evt. afmontere filtre i vandhaner for at fjerne rust, kalk m.v.

Med venlig hilsen

Vandværket

Lednings arbejde planlagt onsdag 9 december 2020 kl. 12:30


Opdatering kl. 13:45:
Det har været nødvendigt at udvide området til også at omfatte fra Hyllested Bygade 1 og hen til Stenledvej, samt hele Gl. Stationsvej. Her er der for nuværende udfald i forsyningen. Reperationen forventes at stå på, frem til 14:30, måske 15:00.

————

Onsdag d. 9. december, 2020, foretages der arbejde på Hyllested Vandværks ledningsnet.

Arbejdet er planlagt til at starte kl. 12:30.

I den forbindelse er det nødvendigt at lukke for forsyningen i en del af Hyllested Vandværks ledningsnet.

Der kan således være udfald af vandforsyning på onsdag 9. december fra 12:30, på følgende adresser:

Hyllested Bygade 1, 2, 3, 4, 8, 8B, 9 & 12A (Området blev udvidet kl. 13:00, se ovenfor).

/Hyllested Vandværk.

Opgradering af Hyllested Vandværk. Nødforsyning kommer i brug. (Tirsdag d. 9. juni)

Hyllested Vandværk vil tirsdag d. 9. juni blive lukket ned, grundet ombygning. Arbejdet forventes at stå på hele dagen.

Hyllested vandværks ledningsnet og fprbrugere vil under ombygningen blive forsynet af Gravlev vandværk, via vores fælles nødledning.

Vandværket har fået oplyst, at der i forbindelse med arbejdet, til tider vil blive udledt vand fra Hyllested vandværks bygning. Det kan betyde, at der kan ses vand løbe ned ad Stenledvej i løbet af tirsdagen.