Filtermateriale udskiftes i det ene filter

Torsdag 5. oktober er det tid til at skifte filtermaterialet i det ene af vore to filtre på vandværket.

Skiftet sker fordi, det nuværende materiale har udtjent sit formål, og nyt materiale derfor er nødvendigt.

Det bliver firmaet Kemic A/S der står for udskiftningen:

Beholderen vil blive tømt for sand med en slamsuger som kun bruges på vandværker, og materialet køres derefter på deponi.

Bunddyserne vil samtidigt blive skiftet.

Det nye sand fyldes på og desinficeres med ozidan inden idriftsætning igen.

Da vandværket har to filtre er det forventet at vi ikke vil opleve gener hos forbrugerne.

Mvh. Vandværket