Hovedledningsudskiftning i sidste fase – der kan forventes udfald i vandforsyning !

Den tidligere omtalte udskiftning af hovedforsyningsledning fra krydset ved gl. stationsvej, ad Hyllested bygade op til Stokbækvej er nu kommet til den sidste del af arbejdet.

Det betyder at der i indeværende uge, onsdag 3. juli 2024 eller torsdag 4. juli 2024, kommer til at ske udfald af vandforsyning, da de nye ledninger nu skal kobles på det eksisterende ledningsnet.

Alle der skal kobles på de nye ledninger vil med sikkerhed blive berørt, Det drejer sig om Hyllested Bygade 1, 3, 7, 9, 8 (forsamlingshuset), 8B og Kirkens toiletter.

Derudover kan også resten af Hyllested bygade og hele Gl. Stationsvej blive ramt, da det måske kan blive nødvendigt at inddrage stophanerne ved krydset Gl. Stationsvej Hyllested Bygade i tilslutningsarbejdet. Der er også en mulighed for at forbrugere på Stormosevej og Stokbækvej kan blive ramt.

Det kan ikke på forhånd afgøres hvor længe udfaldet varer. Det anbefales derfor at man fylder vandflasker m.m. til at kunne klare en dags forbrug af vand.

Fra vandværket beklager vi på forhånd de gener det kommer til at medføre, men som skrevet tidligere, og meddelt på generalforsamlingen i år, så er det et forbedret ledningsnet vi får ud af operationen.

Fortsat god sommer.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk