Hovedlednings udskiftning – Skift sker onsdag

Udskiftningen af hovedledningen på Hyllested Bygade, er nu så langt at ombytning fra den gamle ledning til den nye ledning bliver påbegyndt onsdag 3. juli kl. 11:00.

Opgaven forventes at tage 2-3 timer, og det bliver nødvendigt at lukke for vandet på hele Hyllested bygade & Gl. Stationsvej.

Det betyder at vandtrykket bliver lavt, og at der til tider ikke vil være vand i rørene.

Andre områder af byen, kan også blive påvirket med faldende vandtryk, men det er primært på bygaden og stationsvejen, at effekten vil være mest mærkbar.

Når ombytningen er sket, kan det være en god ide for de berørte forbrugere at skylle rørene igennem, indtil vandet igen er klart.

Opdatering onsdag kl. 14:00: Ombytningen er på plads, og der åbnes for vandet igen.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Før. De nye rør ligger klar.
Hyllested bygaden mod Stormosevej
Samling af de nye rør, det gamle rør ses nedenunder, også blåt.
Hyllested bygade i den anden retning, der arbejdes på at lukke det gravede hul ved Gl. Stationsvej.
Efter.