Vandbehandling

Hyllested vandværk består af en enkelt boring (DGU Nr. 81.111) og et vandbehandlingsanlæg der er tryk-baseret.

Vandet indføres fra Råvandsstationen via to filtre, som foretager filtrering af primært okker (Jernholdige forbindelser) og samtidigt tilfører råvandet tilstrækkeligt med ilt.

Efter filtreringen overføres vandet til en tryksat “Hydrofor” der indeholder det rene vand som herefter sendes til forbrugerne.

Vandværket er enkelt og nemt at vedligeholde. Det skal dog bemærkes at brug af et trykbaseret anlæg betyder at en del af den ilt der tilføres vandet ikke er fuldt ud optaget, og dermed fremstår vandet hos forbrugeren som “mælkehvidt” ved aftapning, hvilket dog fortager sig efter kort tid da den overskydende ilt helt naturligt vil forsvinde ud af vandet og efterlade vandet klart.

Ved at klikke på dette link, kan man se et teknisk diagram over vandbehandlingen på Hyllesteds vandværk.