Kategoriarkiv: Drift

Nødgenerator stik, installationen fortsættes tirsdag d. 23. april

For at få færdigetableret stikket til at kunne tilslutte en nødgenerator til Hyllested Vandværk, vil der tirsdag 23. april igen blive arbejdet med vores el tavle, og det vil blive nødvendigt at slukke for strømmen.

Det betyder at vi igen skal benytte nødledningen fra Gravlev vandværk, og derfor kan der forekomme uregelmæssigheder i løbet af tirsdagen.

Opdatering: nødgenerator stikket er nu færdigtinstalleret, og der bliver ikke brug for flere tiltag i denne sammenhæng.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Stik til nødgenerator skal installeres på vandværket tirsdag 26. marts

Kære forbrugere

Tirsdag d. 26 marts slukker vi for strømmen på vandværket, da vi skal have installeret et nødsstrøms indtag på vores el tavle.

Vores el-installatør forventer at det vil tage 2-3 timer at foretage selve installationen.

I den periode vil vi benytte os af nødforsyningen fra Gravlev vandværk.

Derfor kan der tirsdag 26. marts opleves lavere tryk end normalt i en tre timers periode.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Lavt vandtryk tirsdag aften 21 november ca. kl. 22:30 – 22:45

Der er flere forbrugere der har oplevet lavt vandtryk tirsdag aften d. 21. november fra omkring kl. 22:30 til 22:45 ca..

Vi har tirsdag aften været oppe og set nærmere på vandværket hvor trykket igen var normalt omkring kl. 22:49. Vi mistænker at årsagen er et forkert tidsindstillet “returskylnings” apparat, der ugentligt renser vores filtre ved at skylle modsat i een time, een gang om ugen, per filter. Vi har to filtre på vandværket.

Skylningerne foregår normalt natten til onsdag, samt natten til torsdag, hver uge.

Vi vil følge vandværket lidt tættere i morgen aften omkring kl. 22:00, hvor vi måske kan opleve samme situation igen, og i så fald vil vi få omprogrammeret skylletidspunkterne.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk.

Filtermateriale udskiftes i det ene filter

Torsdag 5. oktober er det tid til at skifte filtermaterialet i det ene af vore to filtre på vandværket.

Skiftet sker fordi, det nuværende materiale har udtjent sit formål, og nyt materiale derfor er nødvendigt.

Det bliver firmaet Kemic A/S der står for udskiftningen:

Beholderen vil blive tømt for sand med en slamsuger som kun bruges på vandværker, og materialet køres derefter på deponi.

Bunddyserne vil samtidigt blive skiftet.

Det nye sand fyldes på og desinficeres med ozidan inden idriftsætning igen.

Da vandværket har to filtre er det forventet at vi ikke vil opleve gener hos forbrugerne.

Mvh. Vandværket

Ledningsbrud konstateret på Hulgaden, Søndag aften 24 oktober 2021

Der blev Søndag aften, 24 oktober 2021, konstateret ledningsbrud på Hyllested vandværks ledningsnet på Hulgaden, på vej op af bakken.

Skaden blev udbedret i løbet af mandag & tirsdag, 25-26. oktober.

Der var tale om en (meget) gammel graveskade fra et tidligere gravearbejde, som havde åbnet sig op.

Udbedringsarbejdet, resulterede samtidigt i at forbindelsen til skovkirkegården, blev omlagt så den nu får vand fra en anden, og større, ledning, der kommer til hulgaden fra grusstien, fra Hyllested.

Udskiftning af stophaner 15. december 2020

Som opfølgning på sidste uges ledningsarbejde, der afslørede et problem med en af vore stophaner, har det været nødvendigt at komme på banen (vejen) igen.

Vandforsyning til Hyllested bygade, Gl. Stationsvej har derfor været berørt over længere tid i dag. Kirkevænget, Hulgaden og Brøndhøj har også oplevet udfald, dog i en kortere periode.

Der var igen normal drift, kl. 16:10.

Det kan være en god ide at skylle sine rør igennem ved at lade vandet løbe lidt længere end normalt, og evt. afmontere filtre i vandhaner for at fjerne rust, kalk m.v.

Med venlig hilsen

Vandværket

Lednings arbejde planlagt onsdag 9 december 2020 kl. 12:30


Opdatering kl. 13:45:
Det har været nødvendigt at udvide området til også at omfatte fra Hyllested Bygade 1 og hen til Stenledvej, samt hele Gl. Stationsvej. Her er der for nuværende udfald i forsyningen. Reperationen forventes at stå på, frem til 14:30, måske 15:00.

————

Onsdag d. 9. december, 2020, foretages der arbejde på Hyllested Vandværks ledningsnet.

Arbejdet er planlagt til at starte kl. 12:30.

I den forbindelse er det nødvendigt at lukke for forsyningen i en del af Hyllested Vandværks ledningsnet.

Der kan således være udfald af vandforsyning på onsdag 9. december fra 12:30, på følgende adresser:

Hyllested Bygade 1, 2, 3, 4, 8, 8B, 9 & 12A (Området blev udvidet kl. 13:00, se ovenfor).

/Hyllested Vandværk.

Opgradering af Hyllested Vandværk. Nødforsyning kommer i brug. (Tirsdag d. 9. juni)

Hyllested Vandværk vil tirsdag d. 9. juni blive lukket ned, grundet ombygning. Arbejdet forventes at stå på hele dagen.

Hyllested vandværks ledningsnet og fprbrugere vil under ombygningen blive forsynet af Gravlev vandværk, via vores fælles nødledning.

Vandværket har fået oplyst, at der i forbindelse med arbejdet, til tider vil blive udledt vand fra Hyllested vandværks bygning. Det kan betyde, at der kan ses vand løbe ned ad Stenledvej i løbet af tirsdagen.

Ledningsbrud fra mandag 18 november udbedret

Der blev opdaget et ledningsbrud under Kirkevænget, i Hyllested by. Bruddet var opstået under vejen på strækningen mellem husnummer 23 til 27.

Vandværket blev informeret om bruddet mandag formiddag 18. november, og der blev efterfølgende taget kontakt til Entreprenør og VVS.

Kirkevænget blev derfor afspærret tirsdag 19. november i tidsrummet kl. 08:00 til kl. 13:00 grundet arbejdet med ledningsbruddet. Fra kl. 09:45 til ca. kl. 10:00 var der lukket for vandet i området omkring bruddet, mens den beskadigede del af ledningen blev skiftet. Nogle forbrugere kan i den sammenhæng have oplevet fald i deres vandtryk, eller helt have manglet vand.

Efterfølgende blev hullet lukket til, og Hyllested vandværk vendte tilbage til normal driftssituation.