Spar på vandet

1 m3 (1000 l.) koster knapt 15,31 kr. Hertil kommer vandværkets faste abonnemet på 1000 DKK årligt samt afledningsafgift til Syddjurs Spildevand der i 2017 beløber sig til 47,92 kr. Det giver i alt 63,23kr. per kubikmeter vand. Beløbene er inklusive moms.

Hver gang, du sparer på vandet, er du med til at sørge for, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man tænder for vandhanen – både på badeværelset, i køkkenet og på skolen.

Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er de sidste både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække.

Det er derfor også en god skik, at checke vandmåleren med passende intervaller..