Tirsdag 26 maj & onsdag 27 maj 2020 kan der forekomme lavere tryk end normalt

Da der er planlagt vedligeholdelse hos Gravlev vandværk, vil Gravlev vandværk benytte sig af nødforsyning fra Hyllested vandværk. Det kan føre til trykfald i Hyllested vandværks ledningsnet.

Hvis der helt mangler vand bedes man tage kontakt til Hyllested Vandværk

/Hyllested vandværk 25. Maj 2020