Generalforsamling 2022 afholdes 23. marts

Så er det for første gang i 2 år muligt at afholde generalforsamlingen rettidigt !

Hyllested vandværk indkalder derfor til generalforsamling d. 23. marts i Hyllested forsamlingshus.

Fokus for generalforsamlingen

I år vil vi primært fokusere på fremtidens forsynings sikkerhed, og bestyrelsen vil løfte sløret for planer om at udvide med en ekstra indvindingsplads.

Vi vil også komme ind på aktiviteterne omkring vores officielt udpegede Boringsnære Beskyttelses område (BNBO), og om hvordan vi ser fremtiden udvikle sig i forhold til vores nuværende indvindingsområde.

Slutteligt vil vi fortælle om den kommende indsatsplan som Syddjurs Kommune har udstukket, primært i forhold til vores eget nærområde.

Spisning i år før generalforsamlingen

Som noget nyt har vi i år forsøgt os med spisning før generalforsamlingen.

Selve generalforsamlingen afholdes 19:30 som normalt, men spisning foregår fra 18:30. Det hele foregår i Hyllested forsamlingshus.

Vi har søndag 20 marts, lukket for tilmelding til spisning.

Vi håber stadigt at så mange som muligt vil kunne deltage på årets vigtigste møde for vandværkets medlemmer.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Links:

Invitation omdelt til vandværkets leveringsadresser

Brev om planer om ny indvindingsboring

Regnskab 2021 og Budget 2022 – udkast