Høringssvar sendt til kommunen

I forbindelse med høring om en ansøgning af ny boring til markvanding, med en placering i indvindingsoplandet for Hyllested Vandværks boring, har bestyrelsen tirsdag 23. februar sendt høringssvar til Syddjurs Kommune.

Høringen kan læses om her:

https://www.syddjurs.dk/hoeringer/stormosevej-8-ebeltoft-ansoegning-om-markvandingsboring

Sagens samlede akter kan findes her:

https://www.syddjurs.dk/sag/21/4995

Selve Hyllested vandværks høringssvar kan læses her:

Link til høringssvar som PDF dokument