Information om udskiftning af målere i målerbrønde

Kære forbrugere i Hyllested Vandværk

Information om udskiftning af målere i målerbrønde:

I uge 24 fra mandag morgen 11.06 til og med fredag 16.06 vil samtlige vandværkets 100 forbrugere få udskiftet de eksisterende vingehjulsmålere til elektroniske og fjernaflæselige målere, efterfølgende er det slut med forbrugerindberetning af årsaflæsninger.

 

Arbejdet udføres af Torben Hansen VVS, Trustrup.

Afbrydelse af din vandforsyning er af ca. ½ times varighed. Du behøver ikke at være hjemme under udskiftningen, da vvs-montøren kun skal have adgang til din målerbrønd.

Umiddelbart inden din forsyning afbrydes vil vvs-montøren banke på din dør og varsko om lukning af din forsyning. Efter endt udskiftning lægger vvs-montør et kort i din postkasse med aflæsning af nedtaget måler. Alle slutaflæsninger på nedtagne målere opsamles af vvs-montør og videregives til vandværket for fastlæggelse af årsforbrug 2018. De nedtagne målere opbevares af vandværket til årsregnskab for 2018 er afsluttet.

Du anmodes om, at fjerne evt. forhindringer (beplantning, blomsterkummer mv.) for adgang til er din målerbrønd inden mandag.

Der er ingen plan for rækkefølge af udførelsestidspunkt hos den enkelte forbruger, og nærværende information er eneste varsel/information.

 

Supplerende teknisk info:

I alle målerbrønde er der iht. lovkrav monteret en kontraventil på forbrugersiden af installationen (husinstallationen), kontraventilen skal hindre, at tilbageløb fra forbruger kommer i vandværkets forsyningsledning. Husinstallationens lovlighed og vedligeholdelse incl. kontraventil er iht. gældende Fællesregulativ alene ejers ansvar.

Lovgivning for husinstallationers kontraventil er skærpet i 2017 og ingen monterede kontraventiler i Hyllested opfylder de nu gældende krav.

Bestyrelsen har besluttet, at kontraventiler hos alle forbrugere skiftes til en godkendt kontrollerbar kontraventil i forbindelse med målerudskiftningen. Udgift hertil samt den efterfølgende lovbestemte årlige kontrol er besluttet dækket af vandværket.

I forbindelse med målerudskiftningen vil din stikledning blive gennemskyllet for udskylning af evt. aflejringer og vvs-montørs vurdering af aktuelle trykforhold.

Spørgsmål vedr. målerudskiftning besvares af undertegnede.

 

Distribution af ovenstående information:

  • Udsendt på mail til alle forbrugere (ejere og lejere), der til vandværket har oplyst en mailadresse.
  • Print afleveret i postkasse til forbrugere, der ikke har oplyst mailadresse.
  • Uploaded på vandværkets hjemmeside www.hyllested-vandvaerk.dk

 

Har du fundet nærværende information i din postkasse kan du spare dit vandværk for udgift til print og bestyrelsen for tid og skosåler til udbringning ved at sende din evt. mailadresse til formand@hyllested-vandvaerk.dk Angiv venligst om du er ejer eller lejer af adressen.

 

Under hensyntagen til EU Persondataforordning skal vi oplyse:

  • at de til vandværket oplyste mailadresser alene anvendes til vandværksrelevant information af vandværkets forbrugere (ejere og lejere).
  • at oplyste mailadresser og/eller telefonnumre ikke offentliggøres eller videregives til tredje part.
  • at oplyste mailadresser og telefonnumre opbevares på behørigt beskyttet pc og database.
  • at oplyste mailadresser til enhver tid vil blive slettet efter anmodning til formand@hyllested-vandvaerk.dk
  • at alle øvrige personfølsomme forbrugeroplysninger med ansvar iht. Persondataforordningen opbevares af vandværkets administrator Djurs Vand Erhverv.