Nye Multical 21 vandmålere

Hyllested vandværk har i løbet af maj 2018 udskiftet de hidtige, mekaniske vandmålere, som havde en forventet levetid på 5 år. De nye målere er baseret på ultralyd og har en forventet levetid på 12 til 16 år.

Målerne er forsynet en sender der kan bruges til indenfor to meter at aflæse måleren elektronisk med et håndholdt apparat. Dermed bliver processen med at aflæse målerne ved eksempelvist årsopgørelserne til en noget mindre omfangsrig affære.

Nedenfor ses et udsnit fra den ene af de to produktbeskrivelses brochurer vi har fundet hos producenten Kamstrup. Vær opmærksom på at der i produkt manualen er angivet forskellige opsætninger af måler og kontraventil, og selve opsætningen kan variere fra installation til installation.

Fælles for alle målere er dog at der er tilkoblet en kontraventil, så der ikke kan komme forurenet vand ud i forsyningsnettet, fra installationen måleren er koblet op på.

Links til de to produktbeskrivelser kan findes her:

https://www.hyllested-vandvaerk.dk/files/PDFFiles/Maalere/KamstrupMultical21måler.pdf

https://www.hyllested-vandvaerk.dk/files/PDFFiles/Maalere/MultiCal_21_Manual.pdf