Driftsforstyrrelser på forsyning torsdag 2 november 2017

Torsdag 02.11.2017 mellem kl. 9:00 og 15:00 vil der være sporadiske afbrydelser af vandforsyningen.

Tap evt. dit behov for ’nødforsyning’ inden kl. 9:00.

Afbrydelsen skyldes vandværkets behov for registrering af funktion af vores 11 stophaner.

VVS-installatør eller et bestyrelsesmedlem fra vandværket kan opleves som ’kratlusker’ på din matrikel i den ovenfor angivne periode.