Meddelelse

Der vil mandag d.19-08-2013 til og med onsdag d. 21-08-2013 blive gennemført en reduktion i vandtrykket fra Hyllested Vandværk.
Begrundelsen er, at bestyrelsen før en kommende udbedring af vandforsyningsledningen mellem Gravlev og Hyllested gerne have klarhed over, hvor højt et vandtryk der er nødvendigt for at opretholde en vandforsyning, som er tilfredsstillende i en nødsituation.

Derfor vil vi i bestyrelsen gerne have en tilbagemelding om, hvordan det opleves og om hvilke gener det kunne have. Derfor bedes du/I sætte et kryds i det felt som oplevelsen svarer til samt evt. skrive bemærkninger dertil. Selvom forsøget kun varer tre dage, kan en nødsituation vare tre til fire uger eller længere, derfor må du/I gerne have det med i overvejelserne.
Skulle det vise sig at vandtrykket er for lavt og der kommer mange klager i løbet af forsøgsperioden vil vandtrykket blive hævet hurtigst muligt. Ved klage tlf: 86 33 62 13 formand Jørgen Hansen.
Tilbagemeldingen skal afleveres til Jørgen Hansen, Hulgaden 4, senest d. 31-08-2014, enten i postkassen eller pr. mail: . formand@hyllested-vandvaerk.dk
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Hyllested vandværks bestyrelse
Klip
(  ) Tilfredsstillende
(  ) Ikke tilfredsstillende
Bemærkning
_____________________________________________________________________