Ledningsbrud 23 marts 2013

Der er konstateret ledningsbrud ved busstoppestedet på kirkevænget i dag lørdag d. 23. marts kl. 17:30.

Der er blevet lukket for vandet for beboere på kirkevænget, men resten af vandværkets brugere er ikke ramt. 

Finn Poulsen VVS er på stedet og er gået igang med udberdringsarbejdet. I skrivende stund forventes det at der går noget tid før bruddet er lokaliseret og udbedret.

Der kommer ny information senere på aftenen.

/Peter Bruun, Vandværksbestyrelsen.

Skrevet 19:47 Lørdag 23 marts.

….. Opdatering lørdag aften kl. 23:30:

Efter et større gravearbejde blev der fundet et brud næsten midt under vejen. Inden da havde vandet være slukket i hele byen i lidt mere end en halv time, da det under gravearbejdet blev klart at det ikke havde været muligt at stoppe udslippet ved alene at lukke for stophanerne til kirkevænget. Vandet var slukket i hele Hyllested fra omkring kl. 22:00 til 22:45, og her til aften er vandforsyningen normal igen. 

Stort tak til Finn Poulsen VVS og hele graveholdet, der brugte en meget kold lørdag aften på at vi i Hyllested kunne stå op til et søndagsbad her op til Påsken, og stadig have en vej at køre på når vi skal op og hente morgenbrødet til kaffen !

Gravearbejde
Den skiftede ledning under kirkevænget lidt ved siden af busholdepladsen