Stor analyse, foretaget af Hyllested vandværks vand

Til Hyllested

Vi har den 30 juni fået foretaget en meget stor vandanalyse af vores vand, 110 stoffer er testet.

Prøverne er taget både på vandværket og på ledningsnettet, dvs hos en beboer. 

Analysen viste at vores vand er rigtig godt. Der er ingen af de testede stoffer inc.pesticider der overskrider grænseværdierne.

Alle vandanalyserne kan ses på hyllested vandværks hjemmeside:Link :https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=13052&sID=13052&maintype=consumer&type=0 ( der går en tid inden denne her sidste analyse er oploaded )

Mange hilsener fra Vandanalyser, Hyllested Vandværk