Stor analyse, foretaget af Hyllested vandværks vand

Til Hyllested

Vi har den 30 juni fået foretaget en meget stor vandanalyse af vores vand, 110 stoffer er testet.

Prøverne er taget både på vandværket og på ledningsnettet, dvs hos en beboer. 

Analysen viste at vores vand er rigtig godt. Der er ingen af de testede stoffer inc.pesticider der overskrider grænseværdierne.

Alle vandanalyserne kan ses fra Hyllested Vandværks hjemmeside, hvor vi linker til www.mitdrikkevand.dk: https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=13052&sID=13052&maintype=consumer&type=0 

Der kan sommetider gå en del tid førend resultatet er lagt i mitdrikkevand.dk, men man kan også slå analyseresultatet direkte op i “geus.jupiter” databasen, der indeholder rigtigt mange andre oplysninger om boringer i Danmark:

https://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=77920&proeveid=1926369

Mange hilsener fra Vandanalyser, Hyllested Vandværk