Generalforsamling 2019

Hyllested vandværk generalforsamling afholdt generalforsamling d. 20. marts 2019 kl. 19:30 i Hyllested Forsamlingshus

Nedenfor findes links til dagsorden, tilhørende bilag samt referatet fra generalforsamlingen.

Dagsorden og bilag blev sendt via e-mail til de af Hyllested Vandværks forbrugeres kendte e-mail adresser. De resterende forbrugere fik husstandsomdelt indkaldelse, dagsorden og bilag i papirform.

Referat fra generalforsamlingen

Indkaldelse, dagsorden

Bilag 1 – Regnskab 2018 / Budget 2019

Bilag 2 – Forslag til takstblad 2019

Bilag 3 – Vandanalyse 1

Bilag 4 – Vandanalyse 2

Bilag 5 – Vandanalyse 3

Bilag 6 – Forslag til vedtægtsændringer