Driftsforstyrrelse 3/4 november 2018

Der har op til, og i, weekenden 3/4 november 2018, været forstyrrelser i produktionen af vand, fra Hyllested vandværk.

Forstyrrelserne er opstået på grund af for meget luft i rentvandstanken, hvilket har medført gener hos højtliggende forbrugere, i form af misfarvet brunt vand af løsrevet rust og eksplosionsagtige luftstød.

Årsagen til den overskydende ilt, er blevet diagnosticeret til primært at skyldes en defekt råvandspumpe. Derfor er der truffet aftale med VVS om at få skiftet den defekte pumpe ud med værkets nyrenoverede pumpe nummer 2. 

På onsdag, 7 november, forventes pumpen skiftet, og indtil da vil Hyllested vandværk blive forsynet med vand fra Gravlev vandværk. I perioden kan der opleves lavere tryk på vandet, end normalt.

Hvis man oplever eller har oplevet brunt vand, vil det typisk være et forbigående fænomen. Det bør forsvinde efter at vandet har løbet i maksimalt 5 minutters tid.

Driften/Hyllested vandværk.

Iltning foregår ved hjælp af kompressor og tilkoblede luftslanger på Hyllested Vandværk
Indgang til hydrofortanken (rentvandstanken inden afgang til ledningsnettet.
Her havde der opsamlet sig for meget ilt.
Skift af pumpe, foregik ved at løft hele stigningsrør og pumpe op af boringen i eet stykke !
Hele arrangementet med at løfte stigrøret i eet stykke
Pumpen der netop har været på “wellness ophold” hos Grundfoss i Bjerringbro.
Pumpen er den der nu er installeret. Den udskiftede pumpe vil nu få samme behandling, hvorefter vandværket har en ny reservepumpe klar.