Status på driftssituationen Tirsdag 21 august

Hyllested vandværks primære funktioner er nu repareret, og der har været gennemført en prøve køring torsdag, i den forgangne uge, hvilket forløb tilfredsstillende, dog med  konstatering af dryp fra utæthed på en rør sammenføring.

Torsdag eftermiddag (16. august) blev der taget vandprøve af vand analyse firmaet Eurofinns. Resultatet blev givet Søndag eftermiddag, og her er der påvist et let forhøjet kim tal.
Det forhøjede kim tal er indenfor et område der ikke er alarmerende højt, og er normalt at opleve når man foretager reperations arbejde, men det er dog ikke noget man ønsker at sende ud til os forbrugere, før man har antallet af kim under kontrol.
Det betyder at Hyllested stadigt er forsynet fra Gravlev vandværk.
Onsdag i denne uge vil utætheden blive udbedret, hvorefter der igen vil blive foretaget prøvekørsel og endnu en prøve vil blive foretaget af vandet.
Vi vender tilbage med nyt så snart der er noget at berette.
Med venlig hilsen
Hyllested vandværk / Drift.