Manglende tryk 3. marts 2016 om morgenen

Torsdag d. 3. marts 2016, kl. 06:50 blev der konstateret manglende tryk på ledningsnettet.

Årsagen var en defekt ventil på selve vandværket med deraf følgende oversvømmelse, og automatisk sluk af vandpumpen.

Problemet blev udbedret kl. 07:30, hvorefter normal drift blev genoptaget.