Råvandsstation

Hyllested vandværk får nu indfriet et længe næret ønske om at få hævet boringens udgang fra 1,5 m under jordniveau til jordniveau, samt opsætning og installation af en “softstarter” som skal forhindre de voldsomme tryk der kommer på anlægget når vandpumpen i dag startes med fuld kraft hvert 2. minut.

Den nye råvandsstation, der er synligt ved en mørkegrøn aluminiums kasse udenfor selve vandværket , vil udover at give en større sikkerhed for at der ikke kommer overfladevand ned i boringen, også lette adgang til selve boringen for diverse arbejdsopgaver, såsom pejlinger af vandstanden i brønden m.m.

Installationen foregår i løbet af tirsdagen d. 28/4. Om aftenen tirsdag og lidt af onsdag vil der være udluk af vand fra selve boringen for at foretage rensning. Denne process vil kunne medføre nogle få gener i form af vand der løber ned af Stenledvej.