Informations brev juni 2012

Tilstandsrapporten som vi havde fået lavet lige inden generalforsamlingen i februar anbefalede udskiftning af toppen af boringen på grund af utætheder. Firmaet Højfeldt A/S har for nogle uger siden sat en ny top på og samtidig blev pumpen kontrolleret til at være i god stand. Nogle tæringer på rør, der går til filtrene blev lavet og de og hydroforen, dvs. den tank som opbevarer vandet under tryk før det sendes ud til forbrugerne, fik service. 

På vandværket bliver vandet først iltet, hvorefter det filtreres gennem sandfiltre og pumpes ud i ledningsnettet. Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.

Vandanalyser foretages efter kommunes krav og forskrifter flere gange om året.

Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskine kan det oplyses, at vandets hårdhed er 17. Man er velkommen til at kontakte Mogens Kjær både med hensyn til vandanalyser og fortolkning af dem.

Det anbefales at holde øje med vandspild. Det kan blive dyrt med en dryppende vandhane, et løbende toilet, eller et brud på et rør under gulvet. Husk at aflæse måleren jævnligt, så du ikke kommer til at betale mere end nødvendigt.

Undgå sprøjtegifte. Vores vandreservoir ligger under og omkring byen.

Bestyrelsens arbejde

Efter generalforsamlingen 28.2. uddelte vi i april breve til medlemmerne med beretning og referat fra Generalforsamlingen, det godkendte regnskab og vedtægterne vandværket.

Siden generalforsamlingen har bestyrelsen holdt 3 møder, hvor også suppleanterne har en aktiv rolle og har taget imod opgaver. Opgavefordelingen fremgår af adresselisten nederst.

Formanden og kassereren har arbejdet med takstbladet som snarest vil blive udsendt. Ved et møde 21.6. i Syddjurs Vandråd som er en sammenslutning af de lokale vandværker i Syddjurs, var der stor diskussion med kommunen om deres ændrede praksis, som har gjort det meget langsommeligt at få godkendelser igennem.

Bestyrelsen arbejder på at finde en god model for en hjemmeside for vandværket.

Åbent Hus i Vandværket

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen for LØRDAG FORMIDDAG 25. AUGUST. Der er nok en del der ikke ved hvor vores vandværk ligger og kun ganske få der har set det indvendig. Kom og kik og hør om hvordan det fungerer, hvor vandet kommer fra osv.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Hyllested Vandværk