Om vandværket

Indvindings anlægget er placeret ved Stenledvej nær toppen af Hyllested. 

Selve boringen blev gennemført i 1986. Boringen og det tilhørende produktionsanlæg har løbende været forbedret og udbygget gennem årene.

Nedenfor ses vandværket, hvor det grønne lille hus er der hvor selve rå-vandet hentes op fra undergrunden, og murstenshuset ved siden af er der hvor filtrering og efterfølgende levering til ledningsnettet i Hyllested foregår.