Hyllested vandværk

Hyllested vandværk forsyner i alt 100 forbrugere, heraf to landmænd. Værket har et årligt godkendt forbrug på omkring 24.000 m3 rent vand.

Selve pumpestationen ligger placeret ved Stenledvej nær “toppen af Hyllested”.