Ledningsbrud konstateret 29 December 2017

Opdatering 7 Januar 2018, kl. 20:00:

Det har ikke været muligt at få udbedret bruddet i løbet af den forgangne uge (uge 1) pga. travlhed hos leverandøren.

Bruddet forventes i stedet udbedret Mandag 8. januar 2017. Der vil blive lukket for vandet i en kortere periode i løbet af mandagen.

…………….Oprindelig meddelelse skrevet 29. December 2017 :……………………….

Der er konstateret ledningsbrud om eftermiddagen d. 29. December 2017, på den anden side af vejen overfor Kirkevænget 1 i Hyllested. Der er bestilt gravemaskine og vvs, til førstkommende hverdag, enten tirsdag 2. januar  eller evt. onsdag 3. januar.

Bruddet kan meget vel være årsagen til to forbrugere i Hyllested, der i den forgangne uge har rapporteret om ujævnt tryk på deres vandforsyning.

I forbindelse med reperationsarbejdet 2./3. Januar, kan der opstå lukning af vandforsyning for forbrugere på Kirkevænget. Det kan blive nødvendigt kortvarigt at lukke for forsyning til hele Hyllested, men det vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være aktuelt.

Mvh. Bestyrelsen Hyllested Vandværk.

Ledningsbrud ud for gl. stationsvej 10 observeret 25 november

Der er lørdag aften, 25 november, observeret vand fra sandsynligt ledningsbrud ud for Gl. Stationsvej 10.

VVS er bestilt til udbedring af bruddet på mandag.

Opdatering 27 November 2017:

Bruddet er blevet repareret i løbet af dagen, og vi er tilbage i normal drift. Arbejdet omkring bruddet kan have betydet manglende vandforsyning i en kortere periode. Det forventes at det kun er forbrugere omkring gl. stationsvej der vil have været berørt.

Evt. oplevede forstyrrelser må meget gerne sendes til mailadressen: drift@hyllested-vandvaerk.dk

Hvis der er observeret urenheder, er det bedste at lade vandet løbe indtil det er rent igen, typisk vil der gå op til 5-10 minutter, men det burde hurtigt være ude af systemet igen. Bagefter er det en god ide at checke sine filtre i vandhaner samt opvaske og vaskemaskiner.

Mvh. Hyllested Vandværk.

Hyllested vandværk og analyse af Chloridazon

15 september 2017: Eurofins har foretaget analysen som nævnt nedenfor, og der er ikke fundet overskridelse af de tilladte grænseværdier.
De to rapporter der er produceret af Eurofins kan besigtiges her:
Det øverste link indeholder resultatet for Chloridazon & Chloridazon-desphenyl
——————–
Oprindelig artikel
På baggrund af nylige målinger foretaget i vandværker under Odense Kommune, samt andre drikkevandsboringer i Danmark, hvor der er konstateret overskridelse af grænsen for chloridazon-desphenyl, har Hyllested vandværks bestyrelse på et bestyrelsesmøde torsdag 24. August 2017, drøftet situationen.
Chloridazon-desphenyl er et nedbrydningsprodukt af pesticidet Chloridazon, der er blevet brugt som ukrudtsmiddel ved dyrkning af roer, rødbeder og løg. Ukrudtsmidlet har været anvendt siden 1960’erne, men blev i 1996 ulovliggjort i Danmark. Fortidens synder kan dog være længe undervejs, før de ender op i grundvandet.
Chloridazon og chloridazon-desphenyl fremgår i dag ikke af den liste der er udfærdiget af myndighederne der skal kontrolleres regelmæssigt. Derfor er der en risiko for, at stofferne forekommer endnu flere steder end de allerede konstaterede. I Hyllested vandværk er der ligeledes heller ikke blevet testet for stoffet.
Eurofins Miljø er blevet bestilt til at kontrollere Hyllested Vandværk onsdag den 30. august. Forventningen er at det tager ca. 14 dage før resultatet foreligger, hvilket vil blive offentligjort her på siden.
Danmarks Radio har en større artikelserie liggende på deres hjemmeside hvor fra vi har fundet følgende links:

Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Hyllested vandværk 

Afholdt torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.30 

i Hyllested Forsamlingshus 

Dagsorden var: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning ved formanden 
3. Regnskab ved kassereren 
4. Budget og takstblad
5. Vandanalyser 
6. Indkomne forslag
7. Henvendelse fra Skovgårde Vandværk 
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer 
10. Eventuelt 
Referat;
Bilag :
Med Venlig hilsen 
Bestyrelsen

Brud på ledning ved Kirkevænget

10 oktober 2016, kl: 13:30 (opdateret kl. 16:07)

 

Der blev i løbet af weekenden konstateret brud på en ledning overfor Kirkevænget skiltet 7-9-13. Bruddet grænsede op til det tidligere Tholos grund.

 

Bruddet er blevet udbedret mandag, men på grund af uforudsete komplikationer ved udbedring, var VVS firmaet nødsaget til at foretage midlertidig stop i vandforsyningen til hele Hyllested vandværks forsyningsnet i en periode fra ca. kl. 14:00 og frem til kl. 16:00.

 

Driften skulle nu være vendt tilbage til normal drift igen.

 

med venlig hilsen

Hyllested vandværk / Driften.

 

Ledningsregistrering, torsdag 2. juni 2016

Kære vand forbrugere,
 
Torsdag den 2. juni – går medlemmer fra bestyrelen for Hyllested Vandværk rundt i byen sammen med repræsentanter fra Tvilum.
 
Vi skal have digitaliseret ledningsnettet, som nævnt på generalforsamlingen. Derfor skal vi have registreret hvor målerbrønde, stophaner m.m. befinder sig.
 
Så I skal ikke blive forskrækkede, når der står en delegation i jeres forhave.
 
De bedste hilsener
Hyllested Vandværk

Manglende tryk 3. marts 2016 om morgenen

Torsdag d. 3. marts 2016, kl. 06:50 blev der konstateret manglende tryk på ledningsnettet.

Årsagen var en defekt ventil på selve vandværket med deraf følgende oversvømmelse, og automatisk sluk af vandpumpen.

Problemet blev udbedret kl. 07:30, hvorefter normal drift blev genoptaget.

Generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til generalforsamling 

i Hyllested vandværk 

Torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.30 

i Hyllested Forsamlingshus 

Dagsorden efter vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning ved formanden 
3. Regnskab ved kassereren 
4. Budget og takstblad 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Eva Ingemar, Michael Hammershøj. Peter Bruun og Morten Larsen er på valg. 
7. Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer. 
8. Eventuelt 
Vandværket er efter generalforsamling vært ved et traktement bestående af 2 stk. smørrebrød og en øl eller en vand.
Derfor vil tilmelding være velkommen, men er selvfølgelig ikke en betingelse for deltagelse i generalforsamlingen.
Tilmelding kan sendes til formand@hyllested-vandvaerk.dk
Bilag :
Venlig hilsen 
Bestyrelsen

Ledningsbrud er udbedret mandag formidddag 17. januar.

Mandag morgen 17. Januar:

Der har været konstateret ledningsbrud for enden af Kirkevænget overfor kirken.

Derfor kan der opleves mindre uregelmæssigheder med vandforsyningen, i forbindelse med reperationsarbejde der forventes at foregå mandag formiddag.

Opdatering, kl. 12:54 Mandag eftermiddag (17. januar): bruddet er udbedret, og vi er tilbage ved normal forsyning fra vandværket.

Mvh. Hyllested vandværk.