Generalforsamling 2021

På grund af COVID-19 restriktionerne er Hyllested Vandværks generalforsamling for 2021, udskudt og kan ikke længere afholdes i marts måned, da indkaldelsen skal ske tre uger før, jvnf. vedtægterne

Derfor bliver vi igen i år nødt til at holde generalforsamlingen senere end marts måned hvor den slags normalt har foregået.

I første omgang er 5. maj 2021 sat af som planlagt dato for afholdelsen.

Når vi ved mere – og senest tre uger før – vil der blive udsendt en invitation til vandværkets medlemmer.

Vi håber på snart at kunne ses og få drøftet vandværkets nuværende tilstand, og ikke mindst: dets fremtid.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk.