Dobbeltklik på takstbladet, for at åbne en større mere læsbar udgave:

 

Dobbeltklik på billedet for at få PDF udgave

--------- tidligere takstblade ---------

HYLLESTED VANDVÆRK

TAKSTBLAD 2017

DRIFTSBIDRAG

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom

kr.

900,00

1.125,00

Vandafgift pr. m3 indtil 2500 m3

kr.

    6,00

        7,50

Afgift til staten pr. m3

kr.

    6,25

        7,81

 

ANLÆGSBIDRAG (TILSLUTNINGSAFGIFT)

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

kr.

13.690,00

17.112,00

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) i Hyllested By (zone 1) og i umiddelbar tilknytning til byen (zone 2)

kr.

12.789,00

15.987,00

Stikledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) i Hyllested By (zone 1) og i umiddelbar tilknytning til byen (zone 2)

kr.

           3.771,00

         4.714,00

I det øvrige forsyningsområde (zone 3), hvor de potentielle nye forbrugere alle ligger langt fra det naturlige forsyningsområde og langt fra de eksisterende forsyningsledninger, fastsættes bidraget til forsynings- og stikledninger efter aftale. Aftalen skal godkendes af kommunen.

 

 

GEBYRER

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkegebyr

kr.

100,00

momsfrit

Flyttegebyr med måleraflæsning

kr.

250,00

312,50

Flyttegebyr uden måleraflæsning

kr.

120,00

150,00

Genåbningsgebyr ekskl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning

kr.

500,00

 

625,00

 

 

HYLLESTED VANDVÆRK

TAKSTBLAD 2016 - Vedtaget på generalforsamling

Godkendt af Syddjurs Kommune 2. Maj 2016

 

DRIFTSBIDRAG

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom

kr.

900,00

1.125,00

Vandafgift pr. m3 indtil 2500 m3

kr.

    7,00

        8,75

Afgift til staten pr. m3

kr.

    6,25

        7,81

 

ANLÆGSBIDRAG (TILSLUTNINGSAFGIFT)

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

kr.

11.200,00

14.000,00

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) i Hyllested By (zone 1) og i umiddelbar tilknytning til byen (zone 2)

kr.

12.629,00

 15.846,00

Stikledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) i Hyllested By (zone 1) og i umiddelbar tilknytning til byen (zone 2)

kr.

           3.724,00

           4.655,00

I det øvrige forsyningsområde (zone 3), hvor de potentielle nye forbrugere alle ligger langt fra det naturlige forsyningsområde og langt fra de eksisterende forsyningsledninger, fastsættes bidraget til forsynings- og stikledninger efter aftale. Aftalen skal godkendes af kommunen.

 

GEBYRER

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkegebyr

kr.

100,00

momsfrit

Flyttegebyr med måleraflæsning

kr.

120,00

150,00

Flyttegebyr uden måleraflæsning

kr.

  80,00

100,00

Genåbningsgebyr ekskl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning

kr.

500,00

 

625,00

 

 

HYLLESTED VANDVÆRK

TAKSTBLAD 2015 - Vedtaget på generalforsamling

Godkendt af Syddjurs Kommune 9. Juni 2015

 

DRIFTSBIDRAG

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom

kr.

800,00

1.000,00

Vandafgift pr. m3 indtil 2500 m3

Vandafgift pr. m3 over  2500 m3

kr.

kr.

    8,00

    7,50

  10,00

    9,38

Afgift til staten pr. m3

kr.

    6,53

    8,16

 

ANLÆGSBIDRAG (TILSLUTNINGSAFGIFT)

 

 

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

kr.

11.200,00

  14.000

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) i Hyllested By (zone 1) og i umiddelbar tilknytning til byen (zone 2)

 

 

kr.

12.677,00

 

 

15.846

Stikledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) i Hyllested By (zone 1) og i umiddelbar tilknytning til byen (zone 2)

 

 

kr.

 

 

        3.738

 

 

         4.673

I det øvrige forsyningsområde (zone 3), hvor de potentielle nye forbrugere alle ligger langt fra det naturlige forsyningsområde og langt fra de eksisterende forsyningsledninger, fastsættes bidraget til forsynings- og stikledninger efter aftale. Aftalen skal godkendes af kommunen.

 

GEBYRER

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkegebyr

kr.

100,00

momsfrit

Flyttegebyr med måleraflæsning

kr.

120,00

150,00

Flyttegebyr uden måleraflæsning

kr.

  80,00

100,00

Genåbningsgebyr ekskl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning

 

kr.

 

500,00

 

625,00

 

 

HYLLESTED VANDVÆRK

TAKSTBLAD 2014

 

DRIFTSBIDRAG

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom

kr.

600,00

750,00

Vandafgift pr. m3 indtil 2500 m3

Vandafgift pr. m3 over  2500 m3

kr.

kr.

    8,00

    7,50

  10,00

    9,38

Afgift til staten pr. m3

kr.

    6,13

    7,66

 

ANLÆGSBIDRAG (TILSLUTNINGSAFGIFT)

 

 

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

kr.

 

  14.000

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) i Hyllested By (zone 1) og i umiddelbar tilknytning til byen (zone 2)

 

 

kr.

 

 

 

15.834

Stikledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) i Hyllested By (zone 1) og i umiddelbar tilknytning til byen (zone 2)

 

 

kr.

 

 

        3.735

 

 

         4.669

I det øvrige forsyningsområde (zone 3), hvor de potentielle nye forbrugere alle ligger langt fra det naturlige forsyningsområde og langt fra de eksisterende forsyningsledninger, fastsættes bidraget til forsynings- og stikledninger efter aftale. Aftalen skal godkendes af kommunen.

 

GEBYRER

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkegebyr

kr.

100,00

momsfrit

Flyttegebyr med måleraflæsning

kr.

120,00

150,00

Flyttegebyr uden måleraflæsning

kr.

  80,00

100,00

Genåbningsgebyr ekskl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning

 

kr.

 

500,00

 

625,00