DVN Logo overskiftsbjælke

På "Mitdrikkevand.dk" kan man se vandanalyser for Hyllested Vandværk.http://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=13052&sID=13052&maintype=consumer&type=0

 

Vedrørende pesticidmålinger (opdatering fra 15. september 2017):

Vedrørende pesticider fundet i drikkevandsboringer i bl.a. Odense Kommune, se evt. mere under "Nyheder" : Fund af pesticidrester i flere danske drikkevandsboringer

Eurofins Miljø har, på Hyllested Vandværks opfordring, foretaget analyse specielt med henblik på de omtalte pesticider: Chloridazon & Chloridazon-desphenyl.

Analyseprøven blev taget 30. August, og resultatet forelå 14. September.

Der er ikke konstateret overskridelse af de tilladte grænseværdier for det pesticidet hos Hyllested Vandværks boring.

Links til Eurofins rapporter:

AR-17-CA-00581596-01 Eurofins.pdf

AR-17-CA-00581615-01 Eurofins 1.pdf