DVN Logo overskiftsbjælke

På "Mitdrikkevand.dk" kan man se vandanalyser for Hyllested Vandværk.http://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=13052&sID=13052&maintype=consumer&type=0

 

Aktuelt, 15. september 2017:

Vedrørende pesticider fundet i drikkevandsboringer i bl.a. Odense Kommune, se evt. mere under "Nyheder" : Fund af pesticidrester i flere danske drikkevandsboringer

Eurofinns har foretaget analyse specielt med henblik på de omtalte pesticidrester, som ikke bliver analyseret for normalt. Analyseprøven blev taget 30. August, og resultatet forelå 14. September.

Der er ikke konstateret overskridelse af de tilladte grænseværdierne for det pågældende pesticid hos Hyllested Vandværk.

Links til Eurofinns rapporter:

AR-17-CA-00581596-01 Eurofins.pdf

AR-17-CA-00581615-01 Eurofins 1.pdf